انتشارات تیمورزاده نوین با مدیریت مهدی تیمورزاده از بهمن ماه 1389 فعالیت خود را آغاز کرد.

البته لازم به توضیح است که فعالیت انتشاراتی ایشان به سال 1369 بر میگردد.27 سال سابقه نشر تا به امروز .

همین امر باعث شده تا این موسسه با چاپ کتب وزین و با کیفیت زبازد خاص و عام باشد.

 آدرس وب سایت: http://www.teimourzadehnovin.com

 

                                                                             نشانی دفتر و فروشگاه انتشارات :هفت تیر اول خیابان قائم مقام پلاک 3

                                                                                                          -فاکس -88328282 -  88308838  -88323131-  تلفن:88329091-9